ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

Başvuru Süreci

Başvuru süreci adayların ön değerlendirmeye tabi tutulması ile başlar.

Ön Değerlendirme

Aşağıdaki tabloda belirtilen mesleklerde ulusal yeterlilik gereği ön değerlendirme yapılır.

Ulusal Yeterlilik Kodu Ulusal Yeterlilik Adı
16UY0265-3 Kırma Eleme Tesis Operatörü Seviye 3
16UY0267-4 Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Seviye 4
   


Ön değerlendirme için başvuru sahibinin Ön Değerlendirme Beyan Formu (F-35) ‘nu doldurması gerekir. 

 

Başvuru tarihinden itibaren 7 iş günü içinde başvuru sahibi ön değerlendirmeye tabi tutulur.

 

Ön değerlendirme tarihi SMS ve/veya telefon ve/veya mail ile başvuru sahibine bildirilir.

 

Ön değerlendirme sözlü şeklinde yapılır.

 

Ön değerlendirmede başarılı olanlar sınav ve belgelendirmede başvuruda bulunup aday statüsü kazanır.

 

Ön değerlendirmede başarılı olamayanlar sonsuz kere ön değerlendirme için başvuruda bulunabilirler.

 

Ön değerlendirmede ücret alınmaz.

Ön değerlendirme sonucu SMS ve/veya telefon ve/veya mail ile bildirilir.

 

Başvuru

 

Başvuru Şekilleri ve Gereken Evraklar

ETO METSEM’e adaylar iki şekilde başvuru yapabilirler.

1) ETO METSEM’e bizzat gelerek başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve aşağıdaki diğer belgeleri de teslim ederek başvuruda bulunabilir.

o    Islak İmzalı ve tam doldurulmuş Aday Başvuru Formu (F-14)

o    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ya da pasaport)

o    Banka Dekontu (Belgelendirme personeli tarafından adaya banka bilgileri verilmektedir)

o    2 adet renkli fotoğraf

o    Eğer destekten yararlanacaksa IBAN numarası da F-14  Aday Başvuru Formu’nda belirtmesi istenir.

 

2)   ETO METSEM’e gelmeden başvuru yapmak isteyen adaylar için ETO METSEM web sitesinde yer alan  yukarıda belirtilen başvuru evrakları eksiksiz ve imzalı olarak posta yolu ile başvuruda bulunabilirler. İletilen tüm belgeler 1. Maddede belirtilenler ile aynıdır

 

Aday belirtilen başvuru formunu ve diğer belgeleri belirtildiği gibi eksiksiz bir şekilde posta yoluyla ETO METSEM’e iletir.

Not 1: Firmalar tarafından yapılan başvurularda toplu olarak adayların sınav ücretinin yatırılması durumunda her aday için ayrı ayrı F-14 Aday Başvuru Formu doldurulması gerekir.

Not 2: Sınav ve belge ücretleri ETO METSEM LTD.ŞTİ’nin  www.eto-metsem.org  web sitesinde ilan edilen banka hesabına yatırılır. Adayın banka dekontunda ad-soyad, ulusal yeterlilik adı ve kodunun belirtmesi gerekir.

Başvuru Formu’nda belgelendirme taahhüdünde ve Başvuru Sözleşme Formu’nda tarafların tüm  hak ve yükümlülükler belirtilmiştir.

 

Başvurunun Değerlendirilmesi

Başvuran kişi onay ile birlikte aday statüsü kazanır ve sınav ve belgelendirme ücretinin İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde 3 ve bu durumu sağlamayan adaylar ise 2 sınava girme hakkı elde eder. Adaya SMS ile başvurunun alındığına ve onaylandığına dair bilgi verilir.

Yeterli sayıda başvurular kabul edildikten sonra sınav planlanması yapılarak adaylar sınava mail ve/veya telefon ve/veya SMS ile davet edilir.

Sınav Süreci

  • Personel belgelendirme sınavlarının yapılması ETO METSEM tarafından görevlendirilen ve ilgili ulusal yeterliliklerde değerlendirici ölçütlerine sahip Sınav Değerlendiricileri tarafından gerçekleştirilir.
  • Sınavlar teorik ve performans olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.
  • Adaylar, Aday Başvuru Formu ile başvurdukları sınava, başvurularının değerlendirilip kabul edilmesi sonrası katılım hakkı kazanırlar. Adayın, sınav takviminde belirtilen sınav tarih ve saatinde sınav yerinde bulunması gereklidir. Belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmayan aday, sınavda kaldı olarak kayda geçer ve sınav hakkını kullanmış olarak işlem görür.
  • Adayların, sınava alınabilmeleri için yanlarında geçerli nüfus cüzdanı veya pasaportunun aslının bulunması şarttır. Geçerli nüfus cüzdanı veya pasaportunun aslı yanında bulunmayan aday sınava alınmaz.