ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

  • Adillik

ETO METSEM, belgelendirme sürecinde çıkar çatışmalarını önler ve sürecin adil bir şekilde işlemesini garanti eder.

 

  • Tarafsızlık ve Bağımsızlık

ETO METSEM, tüm faaliyetlerinde tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine uyar. Tüm ilişkilerini hiç kimseye ayrıcalık sağlanmasına engel olacak şekilde düzenler ve yönetir.

 

  • Şeffaflık

ETO METSEM tüm faaliyetlerini şeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirir.

 

  • Gizlilik

ETO METSEM, faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği bütün bilgilerin gizliliğini korur ve taahhüt eder. Bu taahhütler ETO METSEM bünyesinde görev alan tüm kişileri ve personeli kapsar.

 

  • Güvenlik

ETO METSEM Sınavların gerçekleşmesi için gereken her türlü materyalin güvenliğini sağlar.