ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

SINAV ve BELGELENDİRME SÜRECİ

Adaylarımızın sınav ve belgelendirme süreci talep ettikleri mesleğin seçimi ile başlamakta olup bu süreç öncelikle ilgili ulusal yeterliliklere ve sonrasında Başvuruların Kabulü Prosedürü, Sınavların uygulanması Prosedürü, Belgelendirme Prosedürü ve Belge Askıya Alma-İptal-Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Prosedürüne göre işletilmektedir.

 

BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN ÖN ŞARTLAR

Sınava girecek adayların mesleğe ilişkin bilgi ve deneyim sahibi olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla; sınavlara gireceği birimlerde yer alan kritik adımları içerek şekilde adaylara sorular sorularak ön değerlendirmeye tabi tutulur.

Ön değerlendirmeler sesli ve görüntülü kayıt altına alınır. Adaylar tarafından verilen cevaplar üzerinden yapılan değerlendirme sonucu yeterli düzeyde mesleki bilgi ve deneyime sahip olmadığı ve uygulama sınavına girdiği takdirde iş sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil edeceğinin değerlendirilmesi durumunda aday sınavlara alınmaz.

Yeterliliklere göre ETO METSEM sınava girmeden önce kişilere ön değerlendirme yapar.

 

BELGE BAŞVURU YÖNTEMİ

Adaylar, ETO METSEM’e bizzat gelerek ya da posta ile başvuruda bulunabilirler. Her iki durumda da adayın başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru formunu eskizsiz doldurulmuş olması ve başvuruda istenilen diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmiş olması gereklidir.

 

BELGE BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

  • Islak İmzalı ve tam doldurulmuş Aday Başvuru Formu (F-14)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ya da pasaport)
  • Banka Dekontu (Belgelendirme personeli tarafından adaya banka bilgileri verilmektedir)
  • 2 adet renkli fotoğraf
  • Eğer destekten yararlanacaksa IBAN numarası da F-14 Aday Başvuru Formu’nda belirtmesi istenir.
  • Belgelendirme ücretinin; İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde 3 ve bu durumu sağlamayan adaylar ise 2 sınava girme hakkı elde eder.

 

BİRİM BİRLEŞTİRME

MYK Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 60. Maddesine göre, adayların sahip oldukları Ulusal Yeterlilik çerçevesinde yer alan ancak tam bir yeterliliği oluşturmayan yeterlilik birimleri için MYK yeterlilik sertifikaları düzenlenmektedir. ETO METSEM tarafından yapılacak sınavlarda, talep edildiği takdirde yeterlilik birim başarı belgesi verilecektir. Bu belgeler ile adayın sahip olduğu diğer yeterlilik birimleri birleştirilebilmektedir. Birleştirilen birimlerin bir yeterliliği oluşturması halinde, adaya Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenecektir.

 

İTİRAZ VE ŞİKÂYET

Aday belge veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına itiraz ve şikâyet formu ile itiraz veya şikâyette bulunabilir.

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yazılı (teorik) ve Uygulamalı (pratik) sınavlardan başarılı olan adaylarımızın aldığı Mesleki Yeterlilik Belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır.