ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

Sınav Başvurusu

SINAV BAŞVURUSU 

ETO METSEM’e adaylar iki şekilde başvuru yapabilirler.

1) ETO METSEM’e bizzat gelerek başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve aşağıdaki diğer belgeleri de teslim ederek başvuruda bulunabilir.

o    Islak İmzalı ve tam doldurulmuş Aday Başvuru Formu (F-14)

o    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ya da pasaport)

o    Banka Dekontu (Belgelendirme personeli tarafından adaya banka bilgileri verilmektedir)

o    2 adet renkli fotoğraf

o    Eğer destekten yararlanacaksa IBAN numarası da F-14  Aday Başvuru Formu’nda belirtmesi istenir.

 

2)   ETO METSEM’e gelmeden başvuru yapmak isteyen adaylar için ETO METSEM web sitesinde yer alan  yukarıda belirtilen başvuru evrakları eksiksiz ve imzalı olarak posta yolu ile başvuruda bulunabilirler. İletilen tüm belgeler 1. Maddede belirtilenler ile aynıdır

 

Aday belirtilen başvuru formunu ve diğer belgeleri belirtildiği gibi eksiksiz bir şekilde posta yoluyla ETO METSEM’e iletir.

Not 1: Firmalar tarafından yapılan başvurularda toplu olarak adayların sınav ücretinin yatırılması durumunda her aday için ayrı ayrı F-14 Aday Başvuru Formu doldurulması gerekir.

Not 2: Sınav ve belge ücretleri ETO METSEM LTD. ŞTİ.’nin  www.eto-metsem.org  web sitesinde ilan edilen banka hesabına yatırılır. Sınav ücreti yatırılırken açıklama olarak "T.C kimlik numarası, isim soyisim, meslek adı ve il" bilgileri mutlaka belirtilmelidir.