ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

Sıkça Sorulan Sorular

 • 1.Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

  Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme sistemine göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları”nca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir.

  Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, istenilen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kuruluşumuza başvuruda bulunmaları gerekir.

  Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performans ve/veya mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

 • 2.Ulusal Meslek Standardı nedir?

  Ulusal meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır

 • 3.Ulusal Yeterlilik nedir?

  İlgili sektör tarafından hazırlanan, MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ)’ne yerleştirilen, bireyin değerlendirilmesinde kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümandır. Sınavlar, ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilmektedir

 • 4.Hangi mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi veriyorsunuz?

  ETO-METSEM LTD. ŞTİ. maden sektöründe sınav ve belgelendirme hizmeti vermekte olup aşağıda bulunan mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi vermektedir.

  • Kırma Eleme Tesis Operatörü Seviye 3
  • Mermer Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Seviye 4
 • 5.Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu olan meslekler hangileridir?

  23 Nisan 2015 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’ unda yapılan değişiklik ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ilk aşamada tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

  Son yayımlanan tebliğler ile toplam 181 meslekte belge zorunluluğu aranmaktadır. Belge zorunluluğu ile ilgili detaylı bilgi için https://www.myk.gov.tr  sayfasını ziyaret ediniz.

  Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Belgesiz çalışan kişi için cezai yaptırım uygulanmaktadır.

  Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ulaşmak için tıklayınız

 • 6.Birden Fazla Meslek Dalında Belge Alabilir miyim?

  Aday kendini yetkin gördüğü her meslek dalından sınava girebilir ancak her sınav için ayrıca sınav ücreti yatırılmalıdır.

 • 7.Mesleki Yeterlilik Belgesini alabilmek için hangi sınavlara girmeliyim?

  Başvurunun onaylanmasının ardından ilan edilen sınav tarihinde ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde belirtilen esaslara uygun zorunlu ve istek halinde seçmeli birimlerden sınava girilir. Belge almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin teorik, performans ve mülakat sınavlarına girmek ve başarılı olmak şarttır. 

  İlk belgelendirme başvurularında ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin tamamından (A kodlu birimler) sınava girilmelidir.

 • 8.Nasıl belge başvurusu yapabilirim?

  Adaylar, ETO METSEM LTD. ŞTİ.’in sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için http://www.eto-metsem.org adresinde yer alan “Aday Başvuru Formu”nu ve diğer evrakları tamamlayarak başvurada bulunabilirsiniz. Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır.

 • 9.Kurumsal başvuru / Tek Nokta Başvurusu kabul ediyor musunuz?

  Tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda en az 10 kişilik talep alınmalıdır. 

 • 10.Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

  Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 1 gün önce merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Adaya ait 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ön profil fotoğrafı)
  • Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı
  • Islak imzalı başvuru formu

  İstenen belgelerini sınav tarihinden önce iletmeyen adaylar, sınava katılamaz.

 • 11.Başvurumun kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

  Başvuru esnasında merkezimize iletilen evraklar  kontrol edilecektir.  Eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya bilgi verilerek, dokümanların iletilmesi gerektiği hatırlatılacaktır. Belgelerin ulaşmasını takip eden 2 gün içinde, başvurular kontrol edilerek kabul veya reddedilir. Sınava ilişkin ön yeterlilik şartlarının karşılanamaması veya ödeme yapılmaması durumunda başvuru reddedilecektir.

 • 12.Gireceğim sınavın içeriği hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

  Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istediğiniz mesleğin, sınav sürecinin işleyişi ve kapsamı hakkında MYK tarafından yayınlanmış ilgili Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve Ulusal Yeterliliği (UY) incelemeniz gerekmektedir.

 • 13.Hangi illerde sınava girebilirim?

  Minimum grup sayısının oluşturulması ve uygun sınav ortamının temin edilmesi halinde sınav organizasyonun Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde gerçekleştirilmesi mümkündür.

 • 14.Mazeretimden dolayı sınava giremediğim takdirde ne yapmalıyım?

  Aday hiçbir mazeret bildirmeden sınava girmemiş ise sınav ücretini geri alamaz. Ancak mazeretini belgelemesi halinde (doktor raporu vb.) sınav hakkını tekrar kullanabilir.

 • 15.Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmam halinde belgemi nasıl teslim alabilirim?

  Aday Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni alırken “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi”, “Belge Teslim Formu”nu imzalamalıdır.

 • 16.Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde sınav ücreti nasıl geri ödenmektedir?

  Adaylar sınav başvurusu öncesinde merkezimiz tarafından belirlenen sınav ücretini yatıracaktır. Kurumsal başvurularda ücret yatırılırken dekontta adayın bilgileri (isim soyisim, TC kimlik no, giriceği sınav adı) yer almalıdır. Sınav ücreti, “İşsizlik Sigortası Fonu”ndan 30-50 gün arasında adayın hesabına yatırılacaktır.

 • 17.Merkezinizden aldığım yeterlilik belgemi kaybettim, ne yapmam gerekiyor?

  Belgenin kaybolması, yıpranması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı ve belge yenileme için yeni belge talebi ücreti KDV dahil 300 TL’dir. Kaybedilen belgenin yenilenmesi için kimlik fotokopisi ile tekrar merkezimize başvuru da bulunulması gerekmektedir.