ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde adayın ve çevresindekilerin güvenliğini sağlamak için, adayın yeterli düzeyde mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğunu ve uygulama sınavına girdiği takdirde iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmayacağını ölçmek üzere yeterlilikteki kritik adımları da içerecek şekilde uygulanan sözlü değerlendirmedir.

Ön değerlendirme ulusal yeterlilikte belirtildiği şekilde yapılır.

 

Sınav ve belgelendirme talepleri için Ön Değerlendirme Beyan Formu (F-35)’nun doldurulması gerekmektedir.

 

Sınav ve belgelendirme talepleri bizzat başvuru veya e-mail yoluyla alınabilir.

 

Ön değerlendirmeden başarılı olamayan adaylar sınavlara giremez.

DÖKÜMANLAR