ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

Sektörde mermer atölyelerinde ve fabrikalarda çalışan kişilerin 9 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydı ile 1 sene içerisinde Mermer Doğaltaş Özel İmalat  Elemanı Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale gelmiştir.

Mermer Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi için adaylarımız tarafımızca gerçekleştirilen yazılı (teorik) ve uygulamalı (pratik) olmak üzere 2 aşamalı sınav tabi olmaktadır.

Sınavlarımız ilgili Ulusal Yeterliliklere göre gerçekleştirilmekte olup Yeterlilikte belirtilen bilgi ifadelerini ve Beceri ve yetkinlikleri sınayacak şekilde hazırlanmaktadır.

İlgili yeterlilik Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Eskişehir Ticaret Odası arasında 10/06/2016 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile Eskişehir Ticaret Odası tarafından hazırlanmıştır.

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Seviye 4) mesleğin verimli, kaliteli ve standartlara uygun icra edilmesi ve sürdürülebilmesi için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri,bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamayı
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermeyi
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmayı hedeflemektedir.

 Mermer Doğaltaş Özel İmalat  Elemanı Seviye 4 yeterliliğine aşağıdaki döküman kısmından ulaşabilirsiniz.

DÖKÜMANLAR