ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

KVKK ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca ESKİŞEHİR TİCARET ODASI (“Biz”, “ETO”) ve Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi Limited Şirketi(ETO-METSEM LTD. ŞTİ.) olarak Başvuru Formu’na ilişkin siz katılımcılarımızı; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Başvuru Formuna ilişkin işlediğimiz kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Veri
Kategorisi

Kişisel Veri

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

Kimlik

Ad Soyad

   Katılımcı

Adayların kayıtlarını oluşturmak

Adayların kayıtlarını oluşturmak bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

MYK veTÜRKAK’a aktarılıyor.

Kimlik

Kimlik Numarası

Aday

Adayların kayıtlarını oluşturmak

Adayların kayıtlarını oluşturmak bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

MYK veTÜRKAK’a aktarılıyor.

Kimlik

Cinsiyet

Aday

Adayların kayıtlarını oluşturmak

Adayların kayıtlarını oluşturmak bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

MYK veTÜRKAK’a aktarılıyor.

İletişim

E-Posta Adresi

Aday

Adayların kayıtlarını oluşturmak

Adayların kayıtlarını oluşturmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

MYK veTÜRKAK’a aktarılıyor.

İletişim

İkametgah Adresi

Aday

Adayların kayıtlarını oluşturmak

Adayların kayıtlarını oluşturmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

MYK veTÜRKAK’a aktarılıyor.

İletişim

Telefon Numarası

Aday

Adayların kayıtlarını oluşturmak

Adayların kayıtlarını oluşturmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Başvuru Formunun Doldurulması ile, Otomatik Olmayan Yollarla

MYK veTÜRKAK’a aktarılıyor.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Başvuru formunun alınması vasıtasıyla işlenen kişisel verilerinizin;

 

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • etometsem@etonet.org.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • “İstiklal Mahallesi, İki Eylül Caddesi No:28 Kat:4, Odunpazarı / ESKİŞEHİR” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

 

Web sitemizden sunulan bilgiler, bizim bilgi ve kanaatimiz doğrultusunda, doğru, eksiksiz ve günceldir. Bununla birlikte, web sitemiz ve web sitemiz üzerinden erişilebilen herhangi bir içerik ve bilgi ile bağlantılı olarak, alenen veya zımnen herhangi bir tür güvence veya teminat verilmez.