ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

Belge Kullanım Sözleşmesinin konusu ETO METSEM’in sunduğu sınav ve belgelendirme hizmetlerinin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir. Sözleşmenin kapsamı: Hizmet alanın başvuruda bulunduğu kapsamımızda yer alan yeterlilikler ile; personel belgelendirme sürecini kapsayan ve bu işin ne şekilde olacağını, hangi şartlara bağlı bulunacağını, bu işlerin detay/teknik yapısını gösteren ve hükme bağlayan bir sözleşmedir.

DÖKÜMANLAR