ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

Üst Yönetim Gizlilik ve Tarafsızlık Taahütnamesi

ETO METSEM Mesleki Test Sertifikasyon Merkezi (ETO METSEM) yetkisi kapsamındaki faaliyetlerini gerçekleştirirken bağımsızlık, tarafsızlık, adillik, şeffaflık, gizlilik ve güvenlik ilkelerini zedeleyecek hiçbir faaliyete girmeyeceğini,

ETO METSEM’in kanuni zorunluluklara ve TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme standardının gerektirdiği şartlara uygun davranacağını,  

ETO METSEM belgelendirme süreci kapsamında görev alan komite üyelerinin, personelin ve  ilgili diğer tarafların tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesini ihlal edecek  hiçbir eylemde bulunmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını,

ETO METSEM faaliyetlerinde tarafsızlığı ve adilliği tehlikeye düşürecek çıkar çatışmalarını önleyeceğini, üst yönetim ve personel tarafından bu durumun içselleştirileceğini,

ETO METSEM’in, tüm başvuru sahiplerine ve adaylara tarafsız davranacağını ve hizmetlere erişimlerinde zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunmayacağını,

ETO METSEM’in gerçek veya tüzel kişilerden gelecek belgelendirme sürecinin bağımsızlığını ve tarafsızlığı tehlikeye  atacak her türlü baskıya müsaade etmeyeceğini,

ETO METSEM tarafından belgelendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin güvence altına almak üzere gerekli mali, idari ve teknik desteği sağlanılacağını,

ETO METSEM Üst Yönetimi tarafından ETO METSEM tam zamanlı ve yarı zamanlı personellerine bağımsızlık, tarafsızlık, adillik, şeffaflık, gizlilik ve güvenlik ilkelerini baskı uygulamayacağını,

Beyan eder, tüm bu hususların yapılan sözleşmeler ve dokümanlar ile garanti altına alındığını taahhüt ederiz.