ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

Sektörde Kırma Eleme Tesis Operatörü olarak çalışan kişilerin 9 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydı ile 1 sene içerisinde Kırma Eleme Tesis Operatörü Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale gelmiştir.

Kırma Eleme Tesis Operatörü Seviye 3 Mesleki Yeterlilk Belgesi için adaylarımız tarafımızca gerçekleştirilen yazılı (teorik) ve uygulamalı (pratik) olmak üzere 2 aşamalı sınav tabi olmaktadır.

Sınavlarımız ilgili Ulusal Yeterliliklere göre gerçekleştirilmekte olup yeterlilikte belirtilen bilgi ifadelerini ve beceri ve yetkinlikleri sınayacak şekilde hazırlanmaktadır.

İlgili yeterlilik Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Eskişehir Ticaret Odası arasında 10/06/2016 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile Eskişehir Ticaret Odası tarafından hazırlanmıştır.

Kırma Eleme Tesis Operatörü Seviye 3 ulusal yeterliliği mesleğin verimli, kaliteli ve standartlara uygun icra edilmesi ve sürdürülebilmesi için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri,bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamayı
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermeyi
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmayı hedeflemektedir.

 Kırma Eleme Tesis Operatörü Seviye 3 yeterliliğine aşağıdaki döküman kısmından ulaşabilirsiniz.

DÖKÜMANLAR