MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinde devlet teşvikleri nelerdir?

Sınav ve belgelendirme sürecinde devlet desteği var mıdır?

Evet, Bakanlıkça yayınlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde  sınavların sınav ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Sınavların tarifede yer alan limitin üstünde olması halinde bu farkın adaylar tarafından karşılanması gerekmektedir.